Spoločnosť GASTING, s.r.o. vznikla v roku 2007 pretransformovaním firmy Ing. Gútayová Adriana – GASTING, ktorá bola založená v roku 1995.

Hlavným profilom spoločnosti je zabezpečenie inžinierskej činnosti v stavebníctve (vrátane stavebného a technického dozoru objednávateľa), ktorú vykonáva v mene investora za účelom zabezpečenia prípravy a realizácie stavieb.

Miera zložitosti vykonaných inžinierskych prác je veľmi široká, od stavieb jednoduchých až po náročné, ako napríklad: garáže, predajné jednotky, sklady, rodinné domy, obytné domy, administratívne budovy, miestne komunikácie, inžinierske siete, plynofikácie, rekonštrukcie, atď. Najvýznamnejšie stavby sú uvedené v časti referencie.

background
Close it
Close it
Close it
Close it
Close it
Close it
Close it